Tag: babištvo

  • Konferenca babištvo v mednarodnem prostoru kot podlaga za sodelovanje

    Prva Mednarodna babiška znanstvena konferenca, na kateri sem predstavila prispevek z naslovom: „Stičišča strok in izhodišča interdisciplinarnega sodelovanja med babicami in fizioterapevti za zdravje žensk“, se je odvila 6.5.2015 in me je pustila: Hkrati mi je odprla oči, kako lahko naša prizadevanja (za interdisciplinarno povezovanje in večjo prepoznavnost področij delovanja in stičišč vplivov ene stroke…