Tag: telesni jaz

  • Bolečina po carskem rezu – kdaj bo minila

    „Anna, kdaj lahko pričakujem, da bo minila bolečina po CR?“To je vprašanje, ki sem ga prejela v okenček za vprašanja na socialnih omrežjih. Vprašanj sem vesela, ko prihajajo v obravnavi, saj takrat vem, kdo je oseba, ki ji odgovarjam. Pri „splošnih“ vprašanjih, ki so vprašanja iz okenčka, pogosto manjka ozadje, kontekst vprašanja, ki je –…

  • Telesni jaz

    Nekajkrat sem že napisala, da je vodilo in osnova mojega avtorskega pristopa k obravnavi žensk in družin telesni jaz in njegova prepoznava za doseganje optimalne telesne funkcije. A nekaj vas me sprašuje, kaj telesni jaz je, saj te besedne zveze v fizioterapevtski ali obporodni dejavnosti ne najdete pogosto, če jo sploh. Koncept telesnega jaza združuje…