Tag: visceralna

  • Visceralna manipulacija

    Zdravje in ravnovesje lahko krepimo ‘od zunaj’ – preko iskanja in odpravljanja neravnovesij na ravni zavestnih telesnih sistemov in povezav med njimi, kakor tudi ‘od znotraj’ – preko optimizacije uravnovešenega gibanja in delovanja organov. Napisano velja za vsa življenjska obdobja. Iskanje ravnovesja, še posebej ‘notranjega’ se mi zdi pomembno po obdobju sprememb, ki jim je…

  • Visceralna manipulacija – moja osebna izkušnja

    V letu 2017 sem se svoje znanje, razumevanje, čutenje in izkušnje odločila obogatiti s pristopom visceralne manipulacije (VM). VM je kontinuirani terapevtski pristop, ki v ospredje postavlja gibanje, povezave in odnose med telesnimi organi ter njihove povezave oz. soodvisnosti z drugimi telesnimi sistemi. Moj avtorski koncept obravnave telesnega jaza VM ne le podpira, pač pa…