Visceralna manipulacija – moja osebna izkušnja

V letu 2017 sem se svoje znanje, razumevanje, čutenje in izkušnje odločila obogatiti s pristopom visceralne manipulacije (VM). VM je kontinuirani terapevtski pristop, ki v ospredje postavlja gibanje, povezave in odnose med telesnimi organi ter njihove povezave oz. soodvisnosti z drugimi telesnimi sistemi. Moj avtorski koncept obravnave telesnega jaza VM ne le podpira, pač pa ga dopolnjuje in mi omogoča bolj učinkovito, celostno in na osebo osredotočeno oskrbo.

Prvi modul VM1 je prinesel prevetritev prepričanj, podprl moj lastni telesni jaz in omogočil izkušnjo nežne terapevtske učinkovitosti tega pristopa. Sestavila sem načrte, obogatila koncepte in dojemanje svoje vloge pri podpori telesnega jaza osebe, ki prihaja k meni. Svoj koncept ‘krvica‘ sem lahko obogatila z novim razumevanjem.

Hkrati sem odkrila novo razsežnost telesnega pristopa in prepoznavanja sporočilnosti telesa, kot sistema prepletov struktur, funkcij in ravnovesij. Začela sem spraševati sebe, tako kot osebo, ki skrbi za svoj telesni jaz, kot tudi fizioterapevtko, ki telesni jaz postavlja v ospredje individualne obravnave, kako ravnam ob telesnih sporočilih. Jih opazim? Dovoilm, da govorijo? Prisluhnem? Se odzovem?

Hkrati sem dovolila, da nežnost in učinkovitost te tehnike izkusim. Le-to je prineslo novo, telesno razsežnost mojim razmišljanjem, obogatilo povezovalno komponento moje individualne obravnave z občutenjem učinkov delovanja tega pristopa v telesu. Omogočilo mi je potegniti zaključke in pristop ljubeče sprejeti v svojo prakso.

Visceralna manipulacija me je navdušila zaradi svojega izhodišča, ki je zame v fizioterapevtskem pristopu ključno, zasnovanega na funkcionalni anatomiji in fiziologiji ter celostnemu pristopu k posamezniku. Omogočila mi je uvid, da je povezovanje telesa kot celote več kot le iskanje uravnovešenega delovanja vzrokov in posledic na ravni ene telesne komponente. Izvajam jo kot samostojno metodo obravnave ali kot dopolnitev ostalih metod in tehnik.


Blog

v

,

objavila