Telesni jaz in telesni gradniki funkcije

O telesnem jazu lahko govorimo v več kategorijah in razsežnostih. Pristop, ki ga zagovarjam, raziskujem in gradim, zajema tako fizično oz. strukturno, čustveno in psihično komponento, ji ji kot fizioterapevtka priluhnem in jo upoštevam. Kot kognitivna jezikoslovka pa ti pomagam, da si mozaik besed ogledaš in morda iz njega sestaviš bolj primerno, optimalno, sebi prijazno obliko.

Pri telesni oz. strukturni komponenti se mi zdi, da se premalo zavedamo njenega pomena, povezav in odnosov v njej ter njenega vpliva na izide možnih postopkov, ki jih izbiramo za doseganje ciljev ali odpravo težav.

Na kratko in zelo poenostavljeno je telo sestavljeno iz struktur, ki imajo značilnosti elastike, vzmeti in hloda. Prelahko bi bilo, če bi vsaka struktura bila sestavljena samo iz ene komponente; vsaka ima značilnosti vseh, le razmerje med njimi je drugačno. Razmerje pa je povezano z njihovo funkcijo, delovanjem in rabo.

Torej, poleg razumevanja značilnosti komponent, ki sestavljajo posamezne strukture v telesu, moramo razumeti, kako vplivamo nanje z različnimi oblikami metod in tehnik, ki jih izvajamo. Ne smemo zanemariti povezav in vplivov oz. odnosov, ki jih določena komponenta ima z drugimi, saj je v telesu vse povezano. Iskanja ‘krivca’ za telesno nestabilnost se je smiselno lotiti premišljeno in sistematično, pri razumevanju povezav. Zato moramo, ko ‘krivca’ že določimo, posvetiti pozornost tudi tistim, na katere vpliva. Ker se v nasprotnem primeru zgodi naslednje. Če za nestabilnost ‘okrivimo’ hlod in ga s tehnikami ‘zbijanja klina’ želimo spraviti v pravi(lni) položaj, ga lahko poškodujemo in izgubi svojo oporno funkcijo. Če za nestabilnost ‘okrivimo’ vzmet, in jo želimo raztegniti, da naredi več prostora, izgubi svojo funkcijo prilagajanja se in vzdrževanja obremenitev. Če za nestabilnost ‘okrivimo’ elastiko, brez razumevanja vzroka in posledice ter se osredotočimo le na to, da ni preveč napeta, le-ta izgubi svojo sposobnost ustvarjanja gibanja.

Zato zagovarjam celostni pristop k sestavi in funkciji telesa, ki ni izključujoč do telesnih struktur in komponent telesnega jaza, temveč vključujoč njihovo delovanje in funkcijo. FizioMama pristop torej. Povezave. Sodelovanje. Vzajemni vplivi. Na dolgi rok. Testiranje, ne ugibanje, upoštevanje principov in tvoje specifike, ne rigidnih protokolov.

Ravnovesje je subtilen ples med raztegljivostjo, stabilizacijo in močjo. V funkcionalnih, fizioloških vzorcih, seveda!


Blog

v

,

objavila