‘Krivec’ in cilji fizioterapije

Je tvoja napeta mišica vzrok, ali posledica?

Iskanje ‘krivca’ za bolečino, nestabilnost ali neravnovesje in njegova ‘obravnava’ ni vedno glavni, kaj šele edini, cilj obravnave. Je sicer prvi korak v FizioMama pristopu, saj želimo najti, kaj povzroča spiralo, ki jo opaziš kot izziv (ali diagnozo). A to ni enkraten postopek, ki velja za vselej. Izhajajoč iz telesnega jaza zagovarjam stališče, da nikoli en sam element telesa ni sprožilec vzrokov, niti nosilec posledic. Sledi mnenje, da je bolj kot opredelitev ‘krivca’ pomembno razumevanje telesnih odnosov in njihovih posledic. Nato njihovo čutenje in obvladovanje. Sicer, in zgodi se prepogosto, bo obravnava le kratkotrajno učinkovita, njene posledice pa dolgoročno lahko – namesto, da krepijo telesni jaz, njegovo zavedanje in učinkovito delovanje – osnovno neravnovesje dodatno poglobijo.

Ravnovesje je preplet delovanja, je preplet struktur. Če ga želimo vzpodbujati, ohranjati in krepiti, moramo nanj gledati prav tako. Če ‘krivca’ spravimo v pravilni položaj, sprostimo, aktiviramo in vse drugo, kar lahko z obravnavo v telesu dosežemo, še ne pomeni, da bo ravnovesje doseženo. To je prvi korak, ki nam omogoči osnovo. Nato jih moramo narediti še nekaj, da dosežemo druge gibalne strategije, telesne dosežke in sproščeno bivanje v telesu, ki je dom tvoje duše, tvoje kreativnosti, tvojega življenja.

Obravnava ‘krivca’ je vedno le prvi korak in naj od začetka ne bi bil osamljen. ‘Krivcu’ moramo ustvariti pogoje za rehabilitacijo in le-to dosežemo s celostno, holistično če hočete, obravnavo njegovih povezav, odnosov in vplivov, celostno obravnavo telesa, celostnim pristopom k telesnemu jazu. Kar je proces sodelovanja, razumevanja in empatije. In zahteva predanost. In čas. Na dolgi rok.

Jaz sem pripravljena ti pomagati in se veseliti tvoje poti. Si tudi ti?


Blog

v

objavila