Šepetalka nožnicam – Kako vijugati po spolnosti po porodu

Največja zmota glede spolnosti po porodu je, da se po porodu spolnost vrne na točko, kjer je bila pred njem (še pogosteje pa zmotno mislimo, da se spolnost vrne na točko spred nosečnosti). In se o njej mnogi prepogosto prepričamo na svoji koži, v svoji spalnici. Bo tolažilno, če zapišem, da način poroda niti ni ‘varovalna’ okoliščina, saj bistvo te zmote ni le v nožnici sami. Čeprav je pogosto tudi ta vijuga spregledana…

Ženska se tekom nosečnosti spreminja in se tudi za vedno spremeni. Spreminja se – najbolj očitno – njeno telo. Spreminjajo se – včasih tako zelo očitno – njeni hormoni, z njimi pa njena čustvovanja, razpoloženja, razmišljanja, naravnanost… Spreminjajo se povezave v njenih možganih, torej spreminjajo se njeni možgani. Spreminja se njeno srce. Porod te spremembe zelo pogosto še potencira, a skoraj vedno jih ‘zapečati’ za vedno. Ženska se z vsakim porodom in rojstvom rodi na novo, postaja nova oseba, nova stvaritev.

Pogosto, ko mislimo na poporodne spremembe pri ženskah, ostanemo zgolj pri primerjanju pred- in ponosečniškega telesa, možganov, odzivov, izbir, mnenj, razmišljanj in odločitev. A premoremo tudi pogled globlje, pogled širše. Že res, da njeno novo telo vpliva na spolnost, a ključ do čudovitega vijuganja po spolnosti po porodu ni le v njenem telesu.

Predstavljajmo si za trenutek, da pred tabo leži novi model pametnega telefona. Drugačen od tega, ki ga uporabljaš zdaj. Res, kdo od nas ga zmore le preložiti v torbico, nahrbtnik ali žep in uspešno uporabljati, brez, da ga najprej temeljito razišče? Odklene, zaklene, preveri melodije, ozadja, prilagodi okolja, preveri nastavitve in funkcije, ki so mogoče drugačne ali so zgolj postavljene pod druge razdelke nastavitev. Ali ni novo, poporodno žensko telo še bolj potrebno ljubečega raziskovanja novih razsežnosti, odzivov in zmogljivosti, ko govorimo o poporodni spolnosti?

Dejstvo je, da je ženska po porodu drugačna. Nova je. Ona je svoja nadgradnja. Z novimi možgani, novim srcem in novim (torej spremenjenim, drugačnim) telesom. In glej, kako zelo velika nadgradnja je to. Ta mali čudež življenja je njena nadgradnja, njeno telo izven njenega telesa.

Ženska spolnost je v glavi. Nadgrajeni možgani potrebujejo spoznavanje, razumevanje, sprejetost. Varnost. Zagotovitev osnovnih potreb. Sem spada vse v zvezi z blagostanjem otroka, doma in vse, kar je zanjo pomembno. Počitek. Spanje. Sem spada nosečnost, porodna izkušnja ter poporodna podpora. Sem spada, pogosto spremenjen, partnerski odnos.

Ženska spolnost je v srcu. Vse izkušnje, čustva, hrepenenja, ta ‘stara’, poznana, ta ‘pričakovana’, predvidena in ta ‘nova’, skoraj ne-bodi-jih-treba, ki se pojavljajo kar ‘od nekod’.

Ženska spolnost je v telesu. Njeno telo je nadgradnja telesa, ki ga je poznala in s katerim je uspešno upravljala pred nosečnostjo in celo v njej. Nadgradnja, ki jo je ustvaril porod, z vsemi žrtvami in telesnimi spomini, ki so bolj ali manj vidni in zanjo tako zelo občutni. Poleg nedvoumnih sprememb, ki lahko vplivajo na spolnost po porodu (brazgotina po CR ali v področju spolovila), so tu še tiste skoraj neopazne, zamolčane, le občutene. Njene vijuge so drugačne, njeni odzivi – tudi na že poznano intimo – so lahko spremenjeni.

Predstavljaj si, da je žensko telo po porodu kot nov model telefona, ki ga lahko odkrivaš in znova raziskuješ. Raziskuješ spremembe vijug, raziskuješ odziv na dotik, ne da bi primerjala in ‘se naj bi vračala’ v poznano, v staro, v ‘od prej’. Raziskuješ, da spoznaš in dosežeš novo, drugačno, celo boljšo kakovost spolnosti v svojem novem telesu. Ta čas lahko porabimo za iskanje ‘poti nazaj’ ali za odkrivanje čudežev nove telesne danosti, ki je lahko nadgradnja tako spolnosti kot medsebojnega odnosa.

Še en pomemben, včasih nerazumljen, izkrivljen vidik poporodne spolnosti. Bolečine ne sodijo v spolnost, niso normalni, pričakovani del poporodnega prehoda v znano, pričakovano poporodno intimo. So lahko povezane s stanjem medeničnega dna in povezane s porodom, ali celo od njega povzročene. So lahko povezane s spremenjenimi vijugami in s spremenjenimi odzivi, ki čakajo, da bodo odkriti in razumljeni. Če spolnost po porodu boli, se posvetuj z ginekologom in/ali s fizioterapevtko medeničnega dna. Naj oceni stanje tvojega medeničnega dna. Pomoč obstaja in je na voljo.

Še časovna razpredelnica. Ko se tkiva zacelijo, še ne pomeni, da je stanje ‘ normalno’, kar si prevajamo z ‘takšno, kot je bilo’. Njeno telo čuti le ona. ‘Privolitev’ na podlagi ginekološkega poporodnega pregleda v penetrativno spolnost ne pomeni, da je ona nanjo pripravljena. Prvi korak je spoznavanje in zaznavanje. Ona mora spoznati in začutiti novo sebe, še posebej ‘tam spodaj’, šele takrat lahko poda privoljenje v skupno ljubeče raziskovanje. Ni nič nenavadnega, da ta proces traja dalj kot famoznih, s strani ‘stroke’ predvidenih dolgih, predolgih šest tednov po porodu. Seveda je potrebno spremljati, kako se fizično, psihično in čustveno počuti ter ji ponuditi pomoč, če jo potrebuje.

Za konec še vzpodbuda. Zavedajmo se, da so naštete spremembe trajne. Ta nova ženska je takšna za ‘skoz’. Ne pričakujmo, da se bo ‘vrnila’ v svojo staro ‘normalo’; to, kar je zdaj je njena ‘normala’. Seveda, naučila se bo vijugati s svojimi vijugami, spretnejša bo z novo možgansko ureditvijo in čustveno ne bo tako nihava. A določene spremembe so trajne. Predstavljaj si ta čudež! Nova ženska in nova priložnost za raziskovanje, spoznavanje in ustvarjanje vsega v odnosu, tudi v spolnosti.

Če spolnost po porodu postane neprijetna, boleča, nezadovoljiva, ne čakaj, da se stanje popravi samo od sege / ko nehaš dojiti / ko otrok zraste. Nisi sama in pomoč obstaja. FizioMama je tvojo zaveznica. Pridi na posvet.