Šola preventive in sodobnega zdravljenja v ginekologiji 2017

Udeležila sem se strokovnega srečanja, prvenstveno namenjenega zdravnikom. Ob odlični organizaciji, zanimivem izboru tem in karizmi predavateljic in predavateljev, je bila to zame priložnost preveriti in dopolniti dosedanje znanja ter ponovno ugotoviti, kako zelo za kakovostno obravnavo žensk, bodisi v preventivi, bodisi v kurativi, potrebujemo interdisciplinaren, vključujoč pristop.

Ob vsakem predavanju so se mi porodile zamisli, ideje in želje po še večji povezanosti strokovnih profilov. A hkrati vprašanja, kako le-to doseči?

Obetavno se mi je zdelo večkrat izraženo mnenje, da morajo izvajalci oz. nosilci zdravstvenih pobud, svoje znanje in možnosti, s katerimi razpolagajo, uskladiti z željami in potrebami uporabnic svojih storitev. Zgolj prepričanost izvajalca v ‘pravilnost’ njegove začrtane obravnave ne pomeni nujno uspešne obravnave ženske, ki se po pomoč obrne nanj. Ob izhodišču, naj vsak izvajalec sledi razvoju strok, ki so zanj komplementarne, obmejne ali podporne, se odpira prostor za svobodno, konkretno in kakovostno sodelovanje nosilcev več zdravstvenih pristopov. Za zadovoljitev potreb vsake posameznice in obravnave ali preventive stanj, s katerimi se sooča, mora le-ta postati prilagojena njej, tako bo imela izbiro, po kateri poti želi k določenemu cilju.

Nekaj glavnih poudarkov, ki so za FizioMama obravnavo pomembni:

  • Obstaja pomembna razlika med vadbo in telesno dejavnostjo za krepitev zdravja;
  • Dobra predpostavka pri obravnavi je iskanje koristi pristopov brez nepotrebnih tveganj;
  • Dobro se je zavedati pojava biomagnifikacije in njenega pomena;
  • Spolni odnosi so za zdravje nožnice pomembni;
  • Kljub zavestni zdravi prehrani, je vredno razmisliti o vnosu 3 pomembnih učinkovin: folne kisline, železa in vitamina D;
  • Obstajajo klasifikacije zdravil in je smiselno vprašati, iz katere skupine je predlagano zdravilo.

Sama dodajam, da je vedno vredno razmisliti o alternativah (zlasti telesni dejavnosti za krepitev zdravja), preučiti pričakovane koristi vs. tveganja ter poznati in razumeti pomen vezivnega tkiva medeničnega dna. Seveda vse ob moji temeljni predpostavki, da se en strokovnjak ne (z)more spoznati na vse in da ni varno nekritično sprejemati ponujena orodja, in jih nato nepreizkušeno uporabljati v vsakdanji praksi.

Moj nasvet? Odloči se za FizioMama pregled.